Hogeschool van Amsterdam

Beroepsontwikkeling

De masteropleiding MCC is een nieuwe opleiding en richt zich op klinisch redeneren, kwaliteit en klinisch leiderschap. De opleiding biedt ambitieuze studenten een carrière aan het bed (hands-on-the bed). Als MCC-verpleegkundige blijf je werkzaam in het verpleegkundig vak in de acute zorg. Daar neem je het initiatief tot kwaliteitverbeterprojecten.

Het masterniveau komt tot uiting in de thesis: die heeft niet alleen een praktische relevantie voor de eigen werkpraktijk, maar is relevant voor het hele vakgebied.

Onderzoek op de Intensive Care

Aan de Hogeschool van Amsterdam wordt ook onderzoek gedaan naar de verpleegkundige aspecten van zorg en wetenschappelijk onderzoek op de Intensive Care, in het bijzonder de zorg voor en onderzoek bij kunstmatig beademde patiënten.

Sinds juni 2019 is het lectoraat Critical Care opgericht met als doel het evalueren van oude en nieuwe handelingen in de door IC-verpleegkundigen uitgevoerde luchtwegzorg en kunstmatige beademing. Daarnaast richt het lectoraat zich op de implementatie van bewezen effectieve interventies, maar ook op de de implementatie van ineffectieve handelingen van luchtwegzorg en kunstmatige beademing. 

Lees meer over het lectoraat Critical Care

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 9 september 2019