Voor werkgevers

Juist in deze tijd stijgt de vraag naar professionals die zich breder inzetten voor het verpleegkundig vakgebied. De master Critical Care speelt in op de behoefte van ambitieuze verpleegkundigen, de zorg en de ontwikkelingen in de maatschappij.

Meerwaarde: master Critical Care verpleegkundige op de werkvloer

Deze professionele masteropleiding is gericht op beroepsgerichte verdieping en combineert vakinhoud met wetenschappelijke kennis. Het geeft verpleegkundigen in de acute en intensieve zorg een breder arsenaal aan vaardigheden en de mogelijkheid om werkprocessen te verbeteren en wetenschappelijk te onderbouwen. Zo kunnen ze de kwaliteit van patiëntenzorg beïnvloeden, terwijl ze aan het bed staan. MCC-verpleegkundigen kennen de actuele thema's en ontwikkelingen in hun vakgebied en zijn van grote meerwaarde voor de interprofessionele teams op de Intensive Care en CCU.

Leer-werkplek

Voor een leer-werkplek gelden de volgende voorwaarden:

  • de werkbegeleider(s) van de IC-afdeling of CCU-HCK hebben de werkbegeleiderscursus master Critical Care gevolgd (of gaan dit doen binnen een half jaar na start van de kandidaat);
  • de student en de afdeling hebben een concept onderzoeksvraag besproken voor aanvang van de opleiding;
  • de afdeling is een CZO-geaccrediteerde leer-werkplek, voor intensive care op niveau 2-3.

Interesse om een leer-werkplek aan te bieden? Neem dan contact op met programmacoördinator Marjolein Snaterse via mastercriticalcare@hva.nl.

Prof. B.M. (Bianca) Buurman

"Het werkveld van verpleegkundigen is continue in beweging. Verpleegkundigen zijn onmisbaar aan het bed, maar kunnen daarnaast ook een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van preventie, kwaliteitsverbetering van de directe patiëntenzorg én de toekomst van de zorg.

Hiervoor hebben we verpleegkundigen nodig die praktijkgericht onderzoek kunnen doen. Deze kennis en vaardigheden kun je tijdens master Critical Care goed ontwikkelen. Praktijk en wetenschap hand in hand laten gaan is van onschatbare waarde."

Prof. B.M. (Bianca) Buurman - Bijzonder lector Acute Ouderenzorg bij de HvA en voorzitter V&VN

Onderzoek naar gedifferentieerde inzet verpleegkundigen

In 2020 is het RN2Blend onderzoek gestart, RN2Blend staat voor Registered nurses to Blend. Het is een 4-jarig wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen binnen ziekenhuizen en umc's, en de betekenis daarvan voor de verpleegkundige beroepsuitoefening.

RN2Blend wil laten zien:

  • welke veranderingen kunnen ontstaan in de praktijk en beroepsontwikkeling voor verpleegkundigen van verschillende niveaus van opleiding en ervaring, en met verschillende competenties;
  • wat het effect van het gedifferentieerd inzetten van verpleegkundigen is op bijvoorbeeld werktevredenheid en de kwaliteit van verpleegkundige zorg.
Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 25 maart 2021