Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De master Critical Care duurt achttien maanden en is opgebouwd uit drie semesters. De praktijk- en theorieperioden wisselen elkaar af in een ritme van ongeveer vier weken praktijkleren en één week les. Het laatste half jaar staat in het teken van je afstuderen. Dan werk je aan je masterthesis en aan de praktijkcomponent ‘hoog-complexe zorg’.

Binnen de semesters wordt gewerkt met drie leerlijnen die elkaar afwisselen: klinisch handelen, wetenschap en praktijk.

KLINISCH HANDELEN

Binnen de leerlijn ‘klinisch handelen’ worden de vitale functies en hun bedreigingen behandeld. Ook komen diagnostiek, behandelingen en condities ten gevolge van behandelingen (bijvoorbeeld cardiochirurgie, neurochirurgie, en complicaties) aan de orde. Je leert te redeneren en te handelen bij patiënten met toenemende zorgcomplexiteit.

WETENSCHAP

Organisatiekennis en de kennis en vaardigheden van evidence-based practice stellen je straks in staat een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitsverbeterplan te maken en uit te voeren.

Je richt je masterthesis op een verbetering van de directe patiëntenzorg, zoals bijvoorbeeld medicatieveiligheid, of op interventies die het post-ic-syndroom kunnen voorkomen.

PRAKTIJK

In de praktijk ontwikkel je specifieke praktijkkennis en vaardigheden. Theorie- en praktijkonderwijs worden met elkaar verbonden via een mix van leren door praktijkervaring, praktijkopdrachten en korte klinische beoordelingen van kritische beroepssituaties.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 9 maart 2018