Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Het studieprogramma bestaat uit 48 lesdagen, verspreid over anderhalf jaar. Periodes van vier weken praktijkleren worden afgewisseld met een week theorie. De opleiding kent 2000 praktijkuren. Er is een goede verhouding tussen theoretisch onderwijs en praktijkleren. Wekelijks besteed je gemiddeld ongeveer 16 uur aan zelfstudie.

De master Critical Care is een kleinschalige en intensieve opleiding. Je wordt opgeleid om je talenten maximaal te ontplooien, en om zelfstandig en op een hoog niveau je beroep te kunnen uitoefenen. Tijdens de studie ben je voortdurend zelfstandig en in peergroups met de leerstof aan het werk.

Door het praktijkgerichte karakter van de opleiding kun je het geleerde direct toepassen in de praktijk.

Voor deze master is, in afstemming met je werkgever, een dienstverband van minimaal 32 uur vereist. 

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 23 juli 2018