Inschrijven

Master Applied Artificial Intelligence

Inschrijven & toelatingsprocedure

De inschrijving voor deze master loopt van 1 april – 1juli 2022. Er kunnen maximaal 30 studenten starten aan deze master.

Studenten die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (zie link toelatingseisen) worden ingeschreven op volgorde van aanmelding voor de opleiding via Studielink, met de restrictie dat er maximaal zes studenten met een wo-vooropleiding worden toegelaten. Elke student doorloopt onderstaande proces:

STAP 1: check de toelatingseisen

Bekijk of je voldoet aan de toelatingseisen van deze master.

STAP 2: inschrijven via Studielink

Indien je aan de toelatingseisen voldoet schrijf je je in voor de Master Applied Artificial Intelligence via Studielink . Inschrijven kan tot 1 juli 2022. Kijk voor actuele informatie over inschrijven op hva.nl/inschrijven.

STAP 3: informatie uploaden

Nadat je je hebt aangemeld doen wij als HvA een eerste check en zul je op basis hiervan een mail ontvangen om aanvullende informatie te uploaden en een aantal vragen te beantwoorden. Dit dien je voor 1 juli 2022 te hebben gedaan. Op basis van deze vragen zul je Toelaatbaar/Mogelijk Toelaatbaar/Niet-toelaatbaar zijn.

STAP 4: toelatingsgesprek voeren

Op basis van je informatie uit stap 3 en het inschrijvingsvolgnummer zullen we je uitnodigen om je in te schrijven voor een persoonlijk toelatingsgesprek, waarin de toelatingseisen worden besproken en kun je hierover vragen stellen.

STAP 5: toelatingsbesluit

Regeling toekenning volgnummer:

  1. Nadat de aanmelding is gesloten ontvangen de aspirant-student uiterlijk 15 juli 2022 een volgnummer. Volgnummers worden toegekend op volgorde van aanmelding, met dien verstande dat er maximaal 6 plaatsen kunnen worden toegekend aan aspirant studenten met een wo-vooropleiding. Indien er sprake is van gelijktijdige aanmelding wordt de volgorde door het lot bepaald.
  2. De aspirant-studenten met een kansrijk volgnummer (tot en met nummer 35) ontvangen aansluitend bericht van de coördinator opleiding over toelaatbaarheid en/of voorwaarden voor toelating.
  3. Met 30 studenten is de opleiding vol en worden volgende studenten op de wachtlijst gezet.
  4. Indien aspirant-studenten voor 1 september kenbaar maken van mogelijk plaatsing af te zien, dan wel per 1 september niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, worden aspirant-studenten vanaf de wachtlijst in volgorde van aanmelding toegelaten, met die beperking dat een wo-student alleen kan worden toegelaten als er minder dan 6 wo-plaatsen zijn toegekend. Als dat niet het geval is blijft deze student op de wachtlijst staan en wordt de volgende toegelaten. Na 8 september 2022 worden er geen studenten geplaatst.
Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 22 maart 2022