Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Maritiem Officier

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo- of vwo-diploma, een mbo-diploma op niveau 4 of een gelijkwaardig bevonden diploma. Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen voor havo en vwo. Kijk hiervoor in het onderstaande schema.

Aanvullende eisen
  N&T N&G E&M C&M
Havo

Geen extra
eisen

Natuurkunde of Natuur
Leven en Technologie

Wiskunde B en Natuurkunde Wiskunde B en Natuurkunde
Vwo

Geen extra
eisen

Natuurkunde of Natuur
Leven en Technologie

Natuurkunde Wiskunde B en Natuurkunde

Vanaf de studiejaren 2020-2021 (havo) en 2021-2022 (vwo) geldt voor elk profiel dat je eindexamen gedaan moet hebben in Wiskunde B en Natuurkunde.

Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Heb je een mbo-diploma? Dan kun je in aanmerking komen voor een versnelde route.

Aanbevelingen

Als je nog geen profiel hebt gekozen hebben wij een advies om je kans op succesvolle afronding van de opleiding te vergroten:

  • Leerlingen die het profiel N&G kiezen adviseren wij Wiskunde B te kiezen. We adviseren ook Natuurkunde te kiezen als jouw school die mogelijkheid biedt.
  • Ook bij een VWO E&M profiel raden we aan Wiskunde B te kiezen.

Medische keuring

Voor aanvang van de opleiding zijn een drietal medische keuringen vereist (algemene gezondheid, oren en ogen). Keuringsadressen kun je vinden op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Ontbrekende vakken of verkeerd profiel

Als je geen eindexamen hebt gedaan in een of meer aanvullende vakken die wel verplicht zijn (zie toelatingsschema) dan kun je met een certificaat voor dat vak/die vakken toch toegelaten worden. Dat certificaat krijg je als je een voldoende haalt voor de cursus die de HvA aanbiedt. Kijk voor meer informatie bij deficiëntie- en opfriscursussen.

Heb je examen havo/vwo gedaan met een profiel waar in bovenstaand schema 'niet toelaatbaar' staat, dan kun je alleen toegelaten worden met deelcertificaten van het volwassenenonderwijs voor alle profielvakken van het profiel N&G. Informeer bij een ROC in je eigen regio (afdeling volwassenenonderwijs) naar de mogelijkheden.

21 JAAR OF OUDER

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek.

Taal- en Schakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma (minimaal havo 5-niveau), dan kun je een voorbereidend traject volgen: het Taal- en Schakeltraject.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt.  Meer informatie over diplomawaardering.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 30 september 2019