Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Maritiem Officier

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo- of vwo-diploma, een mbo-diploma op niveau 4 of een gelijkwaardig bevonden diploma. Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen voor havo en vwo. Kijk hiervoor in het onderstaande schema.

Aanvullende eisen
N&T N&G E&M C&M
Havo

Geen extra eisen

Wiskunde B en Natuurkunde

Wiskunde B en Natuurkunde Wiskunde B en Natuurkunde
Vwo

Geen extra eisen

Wiskunde B en Natuurkunde

Wiskunde B en Natuurkunde Wiskunde B en Natuurkunde

Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september 2021 worden toegelaten tot de opleiding in studiejaar 2021-2022.

Heb je een mbo-diploma? Dan kun je in aanmerking komen voor een versnelde route.

MBO-vertraging door coronamaatregelen

Let op! Voor studiejaar 2021-2022 geldt een speciale regeling voor mbo-studenten die in september 2021 willen starten en een kleine studievertraging hebben opgelopen door de maatregelen rond de coronacrisis. Bekijk de actuele informatie over de toelating op deze pagina.

Medische keuring

Voor aanvang van de opleiding is een medische keuring vereist (waarbij wordt gekeken naar algemene gezondheid, oren en ogen). Keuringsadressen kun je vinden op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Ontbrekende vakken

Als je geen eindexamen hebt gedaan in een of meer aanvullende vakken die wel verplicht zijn (zie toelatingsschema) dan kun je met een certificaat voor dat vak/die vakken toch toegelaten worden. Dat certificaat krijg je als je een voldoende haalt voor de cursus die de HvA aanbiedt. Kijk voor meer informatie bij deficiëntie- en opfriscursussen.

21 JAAR OF OUDER

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek.

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma (minimaal havo 5-niveau), dan kun je een voorbereidend traject volgen: het Taalschakeltraject.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt. Meer informatie over diplomawaardering.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 16 juni 2021