Studieprogramma

Als deeltijdstudent werk je minimaal 16 uur in een organisatie waarbij logistiek een belangrijke ondersteunende pijler is van het dagelijkse proces. Op die manier kun je de kennis en vaardigheden die je op school meekrijgt, gelijk toepassen in de praktijk. Een dag per week kom je naar de opleiding. Deze dag begint met reflectie op je werkzaamheden van de afgelopen week. Daarna is er ruimte voor het werken aan de opdracht en voor ondersteunende bijeenkomsten, workshops of trainingen over de theorie en vaardigheden die passen bij de opdracht. Gedurende de week ontvang je feedback en is er mogelijkheid om feedback te vragen aan de betreffende docent, al naar gelang jouw planning en het aantal beschikbare uren.

Jaar 1

In het eerste jaar doe je brede kennis op over de verschillende deelgebieden. Je werkt onder begeleiding van de docent in de rol van planner aan een (internationale) distributieplanning. Je doet, door middel van het uitvoeren van oefenopdrachten, kennis op over voorraadbeheer en je werkt met behulp van software aan een grotere opdracht, waarbij jou gevraagd wordt om een bestaande voorraadsituatie te verbeteren. In het laatste deel van het eerste jaar leer je aan de hand van data en signalen uit een simulatie hoe je knelpunten in de processen kunt herkennen en hoe je deze op een gestructureerde manier kunt oplossen of voorkomen. Daarnaast sta je in het eerste jaar stil bij jouw eigen ambities en weet wat je wil doen om jezelf tot een logistiek professional te ontwikkelen.

Jaar 2

In het tweede jaar werk je aan het verbeteren van logistieke (deel)processen binnen jouw bedrijf en laat hierbij zien dat je proactief processen kan aansturen. Je houdt daarbij rekening met de belangen van het management en met de belangen van overige betrokkenen in de supply chain. In het volgende blok begin je aan het afstudeerprogramma. Je verbetert de logistieke planning voor een reële opdrachtgever. Je maakt daarbij een afweging tussen servicegerichtheid, kosten en duurzaamheid. Het één na laatste blok bestaat uit vrije keuzeruimte, die je in overleg met je studieloopbaanbegeleider naar eigen keuze kunt invullen met bijvoorbeeld keuzemodules, verdiepende opdrachten of een mini-minor. Tot slot ga je aan de slag met je afstudeeropdracht: een praktijkopdracht waarin je al het geleerde gaat toepassen op een probleem bij het bedrijf waar je werkt.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 15 maart 2021