Studielast

Deze opleiding biedt studenten 8 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. De contacttijd bij de opleiding bestaat uit: colleges, practica, project- en studiebegeleiding.

Contacttijd

De studiebelasting bij de opleiding bestaat onder meer uit een dag ( van negen tot vijf ) per week bijeenkomsten en begeleiding op de HvA.

Zelfstudie deeltijd

Naast de contacttijd besteed je gemiddeld 10 tot 20 uur alleen of met medestudenten aan zelfstudie afhankelijk van jouw individuele studietraject en ervaring

Lesdagen

De colleges zijn ingeroosterd op één dag. Voor jouw opleiding is dit op woensdag (van circa negen tot vier uur).

Studiepunten

De studie omvat in totaal 120 studiepunten. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Het aantal uren dat je wekelijks daadwerkelijk besteedt aan de opleiding is afhankelijk van je individuele studietraject en ervaring

Bindend Studieadvies (BSA)

In het eerste studiejaar moet je minimaal 45 studiepunten halen om door te mogen naar het tweede studiejaar. Haal je niet dit minimale aantal studiepunten, dan geeft de HvA je, met inachtneming van persoonlijke omstandigheden, een bindend afwijzend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

4 maart 2021