Stage

Bij Logistics Management loop je twee keer stage. In jaar 3 en in jaar 4. Je gaat aan de slag bij bedrijven met een reëel probleem. Jij onderzoekt het en je bedenkt oplossingen.

Voorbeelden van mogelijke stageopdrachten:

Elektriciteitsmeters

Onderzoek naar hoe slimme elektriciteitsmeters het meest efficiënt kunnen worden uitgerold.

Bestellingen

Hoe kun je het beste de bestellingen van goederen voor een productieproces regelen? Zaken die hierbij aan de orde komen: vervoer, aflevertijden, opslag etcetera.

Omsteltijd

Onderzoek naar het verkorten van de omsteltijd van diverse machines in een productiebedrijf.

Windmolens op zee

Hoe zorg je ervoor dat er altijd reserve-onderdelen beschikbaar zijn in de spaarzame uren dat de zee onderhoud toelaat?

Duurzame en fileloze mobiliteit

Thuiswerkfaciliteiten en autokilometerpreventie organiseren voor bijvoorbeeld IBM.

Schiphol

Hoe zorg je ervoor dat het binnenkomen van de vracht op Schiphol nog beter en efficiënter verloopt?

Anders verpakken

Zoek uit hoe je bloemen en groenten zó verpakt dat je er meer in één rit kunt vervoeren. Minder kosten en minder CO2.

Lees meer over de vakken per studiejaar in de studiegids .

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 26 augustus 2020