Hogeschool van Amsterdam

Titel en diploma

Logistics Management

Na de succesvolle afronding van de opleiding Logistics Management mag je jezelf Bachelor of Science noemen.

Deze opleiding is bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) bekend onder code 35522. De officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij DUO is Logistics Management, de zogeheten CROHO-naam.

Meer informatie over de bachelortitel vind je op www.hva.nl/bama/bachelors.htm . Meer informatie over de CROHO-benamingen en de accreditatie van de opleiding kun je terugvinden op de website van de NVAO (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 1 mei 2018