Hogeschool van Amsterdam

Titel en diploma

Logistics Management

Na de succesvolle afronding van de opleiding Logistics Management mag je jezelf Bachelor of Science noemen.

Deze opleiding is bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) bekend onder code 35522. De officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij DUO is Logistics Management, de zogeheten CROHO-naam.

Meer informatie over de bachelortitel vind je op www.hva.nl/bama/bachelors.htm . Meer informatie over de CROHO-benamingen en de accreditatie van de opleiding kun je terugvinden op de website van de NVAO (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Vragen?

Heb je nog vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze afdeling Studievoorlichting: tel. 020 595 1405 of via e-mail: studievoorlichting@hva.nl of stuur een bericht naar Whatsapp 06 2115 5262.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 30 september 2019