Hogeschool van Amsterdam

Jaar 4

Logistics Management

Afstuderen en verdedigen

In jaar 4 werk je samen met andere studenten in projectgroepen aan actuele logistieke vraagstukken. Ook doe je een afstudeeropdracht. Je kiest zelf een logistiek-economisch vraagstuk en doet hier onderzoek naar. Je rapporteert hierover in je afstudeerscriptie die je aan einde van dit jaar mondeling verdedigt.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 2 mei 2019