Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

Logistics Management

In een snel veranderende wereld moeten organisaties zich voortdurend aanpassen aan de omgeving. Ze moeten nieuwe processen en producten ontwikkelen, zorgdragen voor de nodige informatievoorziening en hierbij de risico's beperken. Organisaties, mensen maar ook complete supply chains moeten daarom zowel flexibel als wendbaar kunnen zijn.

In het eerste blok van het tweede jaar krijg je meer inzicht in de verschillende aspecten van supply chain management en informatievoorziening. Je leert hoe je een supply chain strategie formuleert met een duidelijke koppeling naar de inrichting van de supplychain en de planning en aansturing van processen. Daarbij komt de informatievoorziening van alle schakels van de supply chain uitgebreid aan bod.

In het tweede blok staat het ontwerp van logistieke processen centraal. Je leert hoe je inrichtingskeuzes maakt die recht doen aan de eisen en wensen van verschillende stakeholders en hoe je die keuzes afstemt op de veranderende omgeving. Je verdiept je kennis van economische beslissingscalculaties, waaronder investeringsselecties die je helpen om de juiste investeringsbeslissingen te nemen.

In het derde blok krijg je inzicht in de invloed van algemene economische ontwikkelingen op de internationale transacties en goederenbewegingen. Je verdiept je kennis van Management Accounting.

Het vierde blok is gericht op waardecreatie en leren innoveren. Hoe zet jij jezelf en anderen in beweging? Je voert een onderzoek uit voor een externe opdrachtgever dat bij moet dragen aan de waardetoevoeging van deze partij.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 2 mei 2019