Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Logistics Engineering

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo- of vwo-diploma, een mbo-diploma op niveau 4 of een gelijkwaardig bevonden diploma. Niet alle havo en vwo-profielen zijn toelaatbaar. Kijk hiervoor in het onderstaande schema.

Aanvullende eisen
  N&T N&G E&M C&M
Havo

Geen extra
eisen

Geen extra
eisen

Geen extra
eisen

Niet toelaatbaar
Vwo

Geen extra
eisen

Geen extra
eisen

Geen extra
eisen

Niet toelaatbaar

Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Aanbeveling

Als je nog geen profiel hebt gekozen hebben wij een advies om je kans op succesvolle afronding van de opleiding te vergroten: Leerlingen die het profiel N&G of N&T kiezen adviseren we, als dat mogelijk is, ook het vak M&O of (Bedrijfs)Economie te kiezen.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt.  Meer informatie over diplomawaardering.

Taal- en Schakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma (minimaal havo 5-niveau), dan kun je een voorbereidend traject volgen: het Taal- en Schakeltraject.

21 JAAR OF OUDER

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het  21+ toelatingsonderzoek.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 15 oktober 2018