Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Logistics Engineering

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo- of vwo-diploma, een mbo-diploma op niveau 4. Niet alle havo en vwo-profielen zijn toelaatbaar. Kijk hiervoor in het onderstaande schema.

Aanvullende eisen
N&T N&G E&M C&M
Havo

Geen extra
eisen

Geen extra
eisen

Geen extra
eisen

Niet toelaatbaar
Vwo

Geen extra
eisen

Geen extra
eisen

Geen extra
eisen

Niet toelaatbaar

Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding in studiejaar 2021-2022.

Als je nog geen profiel hebt gekozen hebben wij een advies om je kans op succesvolle afronding van de opleiding te vergroten: Leerlingen die het profiel N&G of N&T kiezen adviseren we, als dat mogelijk is, ook het vak M&O of (Bedrijfs)Economie te kiezen.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek.

Heb je een buitenlands diploma, dan kun je Studentenzaken vragen om het niveau van je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2), programma II (alle vier de onderdelen). Meer informatie over de diplomawaardering vind je onder Praktische zaken.

Taal- en Schakeltraject

Ben je een anderstalige aankomende student van de HvA, dan kun je een voorbereidend traject volgen; het Taal- en Schakeltraject.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 11 februari 2021