Hogeschool van Amsterdam

Verder studeren

Logistics Engineering

Een hbo-bachelor biedt een goede basis om verder te studeren. De mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van welke master je wilt gaan doen en aan welke hogeschool of universiteit.

De hogescholen en universiteiten geven bij hun opleidingen aan of en onder welke voorwaarden je met jouw hbo-bachelor wordt toegelaten tot de master en of er aanvullende eisen gesteld worden. Bij doorstroom van een hbo-bachelor naar een wo-master is bijna altijd sprake van een doorstroom- en schakelprogramma.

Logistics Engineering biedt een goede aansluiting op de Master of Business Administration (met een specifieke logistieke richting) van de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU).

Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld de master Transport, Infrastructure and Logistics aan de Technische Universiteit in Delft. 

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 2 oktober 2019