Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

Logistics Engineering

In het derde jaar volg je een minor, een keuzeprogramma van een half jaar. Je kunt kiezen voor een specialisatie binnen of buiten je eigen studierichting. Kijk bij  Minoren voor meer informatie over minoren.

Het tweede deel van het derde jaar loop je stage.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 28 september 2017