Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

Logistics Engineering

In een snel veranderende wereld moeten organisaties zich voortdurend aanpassen aan de omgeving. Ze moeten nieuwe processen en producten ontwikkelen, zorgdragen voor de nodige informatievoorziening en hierbij de risico's beperken. Organisaties, mensen maar ook complete supply chains moeten daarom zowel flexibel als wendbaar kunnen zijn.

In jaar 2 krijg je meer inzicht in supply chain management en informatievoorziening. Hoe formuleer je een supply chain strategie  en maak je een duidelijke koppeling naar de inrichting, de planning en aansturing van processen. Alle schakels van de supply chain komen uitgebreid aan bod.

Je leert ook hoe je logistieke processen ontwerpt. Je leert hoe je inrichtingskeuzes maakt die recht doen aan de eisen en wensen van verschillende stakeholders en je leert hoe je die keuzes afstemt op de veranderende omgeving. Je verdiept je in kwantitatieve modellen waarmee je de effecten van verschillende keuzes inzichtelijk maakt.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

In het derde blok krijg je inzicht in de invloed van algemene economische ontwikkelingen op de internationale transacties en goederenbewegingen. Je past je eerder verworven kennis van kwantiatieve methoden toe in simulatie- en optimalisatiemodellen.

Het vierde blok is gericht op waardecreatie en leren innoveren. Hoe zet jij jezelf en anderen in beweging? Je voert een onderzoek uit voor een externe opdrachtgever dat bij moet dragen aan de waardetoevoeging van deze partij.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 2 mei 2019