Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Logistics Engineering

Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 35 uur. Deze 35 uur breng je op school door. Dit betekent dat je de meeste studieactiviteiten op school uitvoert. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit: colleges, practica, project- en studiebegeleiding.

Zelfstudie-uren

Verder besteed je circa 5 uur per week aan zelfstudie (voorbereiding van lessen en tentamens).

Per blok van 10 weken wordt aan een bepaald thema gewerkt, bijvoorbeeld Klantgerichte Logistiek. Een blok bestaat uit een theoriedeel met bijbehorende opdrachten en een projectdeel met bijbehorende opdrachten.

In het eerste jaar, eerste blok ziet je schooldag er als volgt uit:

  • Instructie door docent: 1 lesuur
  • Werken aan opdracht in groepsverband: 4 lesuren. Er is altijd een docent aanwezig aan wie je vragen kunt stellen.
  • Feedback op de opdrachten: 2 lesuren. Dit is met alle groepen samen in de aanwezigheid van de docent.

Dit doe je 5x per week, dus in totaal 35 lesuren. Daarnaast krijg je nog ondersteunende vakken, zoals Nederlands en Engels. In het eerste jaar doe je dus vrijwel alles op school en hoef je thuis niks meer te doen. Hoe verder je komt in de opleiding, hoe meer je zelfstandig gaat werken.

Bindend Afwijzend Studieadvies 

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Haal je in het eerste jaar minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.  

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 2 oktober 2019