Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De opleiding Leraar Wiskunde duurt vier jaar. Vanaf het eerste jaar ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren (stage), vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een grote beroepsopdracht waarin je de vakdidactische en pedagogische theorie die je krijgt aangereikt direct leert toe te passen in je stag. Je werkt tegelijkertijd aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als docent. In elke onderwijsperiode volg je onderwijs in elk van de drie pijlers.

In het derde jaar kies je een minor en één van de afstudeerrichtingen algemeen vormend of beroepsgericht onderwijs. De vakken in het vierde jaar hangen af van deze keuze. Het behalen van de landelijke kennistoets aan het eind van de opleiding is een voorwaarde voor het verkrijgen van je diploma.

Mark Wormhoudt - Student Leraar Wiskunde voltijd

Je krijgt gereedschap aangereikt dat je later kunt gebruiken als je voor de klas gaat staan. Precies wat je zou willen van een lerarenopleiding!

Lees verder

Jaar 1

In jaar één, het propedeusejaar, maak je kennis met een aantal kernthema’s in het vakgebied. Ook sta je vanaf het eerste jaar bij een van onze opleidingsscholen voor de klas en geef je al een aantal lessen. In de beroepsopdrachten maak je kennis met de school en hoe er lesgegeven wordt en leer je de basis van het lesgeven. In het tweede semester volg je de module ‘De ontwikkeling van de adolescent’.

De vakken die je in het eerste jaar volgt zijn o.a. functies, meetkunde, statistiek en combinatoriek en problemen en bewijzen.

Ben je benieuwd naar het volledige studieprogramma? In de studiegids vind je uitgebreide informatie over jaar 1, 2, 3 en 4.

Voor vwo’ers bestaat de mogelijkheid om te versnellen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de intakecoördinator van deze opleiding.

Daniël Teeuw - Leraar Wiskunde

De docenten op de HvA blijken erg betrokken, wat niet van zelfsprekend is op een hogeschool

Lees verder

Studie in cijfers

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema 'Studie in cijfers' helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie de toelichting (pdf).

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 6 september 2021