Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

In jaar drie volg je vakken zoals getallen en geschiedenis van de wiskunde. Bij vakdidactiek krijg je opdrachten waarmee de verbinding tussen de theorie en de stage wordt gelegd.

In de beroepsopdracht in semester één van jaar drie leer je hoe je kunt omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas. Tijdens je stage werk je verder aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering. Deze wordt beoordeeld door middel van een assessment halverwege het jaar.

In het tweede semester volg je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van een halfjaar ter verbreding of verdieping van je studie. Kijk bij Minoren voor meer informatie over de mogelijkheden.

Ook kies je één van de studierichtingen algemeen vormend of beroepsonderwijs

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2018