Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot de opleiding is een van de volgende diploma’s vereist:

  • Tweedegraadsdiploma wiskunde
  • Bachelor of Education Wiskunde
  • wo-bachelor Wiskunde in combinatie met een aanstelling als leraar
  • Een relevante wo-bachelor, zoals informatica en econometrie, in combinatie met een aanstelling als leraar

Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats met de coördinator van de opleiding. Na een positief advies ontvang je een Bewijs van Toelating. 

Toelatingseisen losse module

De minimumeis voor toelating is een tweedegraadsbevoegdheid/bachelor of education of een wo-bachelor met educatieve minor. Voor de opleiding wiskunde geldt met ingang van studiejaar 2018-19 dat aspirant-studenten met een wo-bachelor wiskunde zonder educatieve minor en een aanstelling als leraar ook toelaatbaar zijn. Leraren in het bezit van een relevant wo-bachelordiploma, zoals informatica en econometrie, zijn ook welkom. Als contractstudent kunt u ook een ander vak volgen dan waartoe u bevoegd bent.

U krijgt geen toestemming om onderdelen van het masterprogramma te volgen als u de bacheloropleiding in voltijd, deeltijd of per module volgt.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 juli 2019