Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Interesse? Je kunt starten met de opleiding master Leraar Wiskunde als je één van de volgende diploma’s op zak hebt:

  • Tweedegraadsdiploma wiskunde
  • Bachelor of Education Wiskunde
  • wo-bachelor Wiskunde in combinatie met een aanstelling als leraar
  • Een relevante wo-bachelor, zoals informatica en econometrie, in combinatie met een aanstelling als leraar

Daarnaast heb je een toelatingsgesprek met de coördinator van de opleiding. Na een positief advies verstrekt de Examencommissie Masteropleidingen een Bewijs van Toelating. 

Bij een buitenlandse diploma is NT2-diploma een vereiste. Voor meer informatie, kijk op de pagina credential evaluation.

De toelatingseisen losse module

De minimumeis voor toelating is een tweedegraadsbevoegdheid/bachelor of education of een wo-bachelor met educatieve minor. Voor de opleiding wiskunde geldt met ingang van studiejaar 2020-2021 dat aspirant-studenten met een wo-bachelor wiskunde zonder educatieve minor en een aanstelling als leraar ook toelaatbaar zijn. Leraren in het bezit van een relevant wo-bachelordiploma, zoals informatica en econometrie, zijn ook welkom. Als contractstudent kun je ook een ander vak volgen dan waartoe je bevoegd bent.

Volg je de tweedegraadslerarenopleiding in voltijd of deeltijd, dan wordt er geen toestemming verleend om losse modules van het masterprogramma te volgen. 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 13 december 2019