Hogeschool van Amsterdam

Titel en diploma

Gefeliciteerd! Na de succesvolle afronding van de eerstegraadsopleiding Leraar Wiskunde mag je jezelf Master of Education noemen.

Deze opleiding is bij de IB-Groep bekend onder code 45263. De officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij de IB-Groep is Master Leraar Wiskunde, de zogeheten CROHO-naam. Het Brin-nummer is 28DN. Meer informatie over de mastertitel vind je onder praktische zaken/bachelor-master.   

Alle opleidingen in Nederland worden iedere zes jaar getoetst op kwaliteit door een onafhankelijke organisatie, de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie, kortweg NVAO. Wil je meer weten over de CROHO-benamingen of deze accreditatie? Neem dan contact op met onze afdeling Studievoorlichting

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 16 juli 2019