Hogeschool van Amsterdam

Studielast

Studiebelasting

De opleiding streeft ernaar het onderwijs zoveel mogelijk te flexibiliseren en studenten de mogelijkheid te geven in eigen tempo en zelfstandig (een deel van) het onderwijs te volgen. Het aantal uren dat je wekelijks besteedt aan de opleiding is daardoor afhankelijk van je individuele studietraject.

Lesdagen

De colleges staan ingeroosterd voor het eerste jaar op dinsdag en voor de hoofdfase op donderdag. Let wel: dit geldt voor het studiejaar 2020-2021.

Bindend Studieadvies (BSA)

In het eerste studiejaar moet je bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding minimaal 48 studiepunten halen om door te mogen naar het tweede studiejaar. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je niet dit minimale aantal studiepunten, dan geeft de HvA je een bindend afwijzend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 9 november 2020