Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Voor deze opleiding gelden extra eisen. Kijk hiervoor in het onderstaande schema.

Vanuit havo of vwo

Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid

Economie en Maat-
schappij

Cultuur en Maat-
schappij

Havo Geen extra eisen Wiskunde B Wiskunde B Wiskunde B
Vwo Geen extra eisen Geen extra eisen Geen extra eisen Wiskunde A of B

Heb je je havo- of vwo-diploma behaald vóór 2009 (havo) of 2010 (vwo)? Dan bepaalt de examencommissie van de opleiding of je voldoet aan de toelatingseisen.

Vanuit het mbo

Met een mbo-4-diploma word je toegelaten tot deze opleiding. Bij aanvang van de opleiding is het noodzakelijk om wiskunde op het niveau eindexamen havo wiskunde B goed te beheersen. Alleen dan is er een kans om de opleiding succesvol te doorlopen. Voor informatie kun je ook terecht bij het onderwijsbureau: telefoon 020 - 599 56 10 of onderwijsbureau-foo@hva.nl.

Let op! Alleen studenten met een mbo-diploma behaald en voorzien van een diplomadatum vóór 1 september 2022 zijn toelaatbaar tot de opleiding in studiejaar 2022-2023.

Heb je je voor 1 mei ingeschreven voor een hbo-opleiding aan de HvA, maar heb je door de coronamaatregelen een kleine studievertraging opgelopen? En krijg je daardoor niet vóór 1 september je mbo-diploma?
Dan kun je met een positief afrondingsadvies van jouw mbo in september toch starten met je hbo-opleiding. Lees hier wat je daarvoor moet doen.

Extra toelatingsmogelijkheden

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt. Meer informatie over diplomawaardering.

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma (minimaal havo 5-niveau), dan kun je een voorbereidend traject volgen: het Taalschakeltraject.

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2021