Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

In jaar twee begin je aan de hoofdfase. Vakken die je dit jaar volgt zijn onder andere BO3 en BO4, Duurzaamheid, Fysische optica en spectroscopie, Atomen, Vakdidactiek NaSk, Biochemie, Moleculen, Reactiekinetiek, Organische chemie, Analytische chemie, SOS en Experimenten Scheikunde.

Ook nu loop je het hele jaar stage en krijg je in elk semester een grote beroepsopdracht. Je verdiept je in hoe leerlingen leren en hoe je effectief met de leerstof bezig kunt zijn. Ook leer je hoe je kritisch gebruik kunt maken van een lesmethode voor je vakgebied. Wat je hier leert, breng je direct in de praktijk op je stageschool. 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2018
Antoon Vreeker - Leraar Scheikunde

Ik dacht: dat wil ik ook wel, mensen inspireren

Lees verder