Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

In jaar 1, het propedeusejaar, maak je kennis met een aantal kernthema’s in het vakgebied. Ook sta je vanaf het eerste jaar bij een van onze opleidingsscholen voor de klas en geef je al een aantal lessen. In de beroepsopdrachten maak je kennis met de school en hoe er lesgegeven wordt en leer je de basis van het lesgeven. In het eerste semester volg je de module ‘De ontwikkeling van de adolescent’

Hier vind je globaal de vakken die je in het eerste jaar volgt: Warmte, Stoffen en materialen, Elektriciteit en elektronica, Wiskundige technieken, Verbranding, energie en evenwicht , BO1 en BO2, Stoffen en scheikundige reacties, Licht, Geluid, Kracht en beweging.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 22 maart 2018
Antoon Vreeker - Leraar Scheikunde

Ik dacht: dat wil ik ook wel, mensen inspireren

Lees verder