Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De opleiding Leraar Pedagogiek duurt vier jaar. Kies je voor het behalen van een tweede bachelor, dan duurt de opleiding maximaal vijf jaar. Vanaf het eerste jaar ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Bachelor Leraar Pedagogiek voltijd: de opleiding

Jaar 1

In het eerste jaar maak je je de basis van Pedagogiek eigen. Het onderwijs wordt in leerlijnen aangeboden: integrale lijn, vaardighedenlijn, kennislijn, stagelijn en regielijn. Elk blok staat in de beroepsopdracht een kerntaak van de pedagoog centraal. Daarnaast volg je kennisvakken als Pedagogiek en Ontwikkelingspsychologie en trainingen als Communicatie en Spel en Systeemgericht werken. Je kunt meteen stagelopen in het onderwijs, maar ook in de kinderopvang. De eerste twee studiejaren zijn gemeenschappelijk met de opleiding Pedagogiek.

Ben je benieuwd naar het volledige studieprogramma? In de studiegids vind je uitgebreide informatie over jaar 1, 2, 3 en 4.

Sara Mak - 3e jaar Leraar Pedagogiek

Ik vind lesgeven geweldig. Ik heb het gevoel dat ik een echte bijdrage aan de maatschappij lever

Lees verder

Studie in cijfers

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema 'Studie in cijfers' helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie de toelichting (pdf).

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 24 oktober 2021