Na je opleiding

Na afronding van de opleiding mag je de titel Bachelor of Education voeren. Je kunt dan aan de slag in het werkveld of kies je ervoor om verder te studeren?

BEROEPSMOGELIJKHEDEN

De lerarenopleiding Pedagogiek leidt op tot tweedegraads leraar. Steeds meer scholen zijn actief bezig met onderwijsvernieuwing. Zij zoeken niet naar kant en klare lesmethoden, maar naar unieke oplossingen die hun leerlingen uitdagen en vooruithelpen. En die passen bij hun eigen context en ambities. Dat is maatwerk en mensenwerk.

We werken nauw samen met enkele van dergelijke vernieuwingsscholen, omdat zij leraren zoals jij nodig hebben. Maar ook op andere scholen is een specialist zoals jij zeer welkom. Overal spelen immers vraagstukken rond het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van goed en inspirerend onderwijs.

Heb je gekozen om de dubbele bachelor te behalen, bijvoorbeeld Pedagogiek en Algemene Economie, dan ben je breed inzetbaar. Je kunt zowel in het mbo als in het voortgezet onderwijs lesgeven.

Heb je gekozen uitstroomprofiel Pedagogiek, dan kun je lesgeven in het mbo. Je moet dan denken aan pedagogisch gerelateerde vakken zoals burgerschap, coaching, stagebegeleiding of mentorraat.

Het onderwijs biedt je vele mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het volgen van nascholingsprogramma's of een masteropleiding.

Toekomstperspectief

Je baankansen na het afstuderen aan de tweedegraads lerarenopleiding zijn gunstig! Onderzoeksbureau Centerdata heeft berekend dat het aantal openstaande vacatures voor leraren de komende jaren blijft oplopen. Je kunt hier meer over lezen op de website van de Rijksoverheid .

VERDER STUDEREN

Een hbo-bachelor biedt een goede basis om verder te studeren. De mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van welke master je wilt gaan doen en aan welke hogeschool of universiteit. De hogescholen en universiteiten geven bij hun opleidingen aan of en onder welke voorwaarden je met jouw hbo-bachelordiploma wordt toegelaten tot de master en of er aanvullende eisen gesteld worden.

Leraar, nooit uitgeleerd

Het onderwijs biedt je volop mogelijkheden je te blijven ontwikkelen. Met een eerstegraads bevoegdheid mag je lesgeven in de bovenbouw van de havo en het vwo. De HvA biedt een aantal eerstegraads masteropleidingen.

Wil je een andere rol binnen het onderwijs krijgen als teamleider, curriculumontwikkelaar, beleidsmedewerker, (intern) adviseur of begeleider? Kijk dan eens bij de masteropleiding Pedagogiek of Professioneel Meesterschap.

Naast volledige opleidingen is het ook mogelijk studiemiddagen, korte cursussen of bijscholingstrajecten te volgen.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 12 januari 2022