Hogeschool van Amsterdam

Leraar Pedagogiek

Opleiding tot leraar v.o. van de 2e gr in Pedagogiek. Bachelor, voltijd

De inzichten in hoe jonge en oudere kinderen begeleid kunnen worden in hun ontwikkeling veranderen voortdurend, net als de wereld waarin ze opgroeien. Als dat je interesseert, dan is Leraar Pedagogiek misschien jouw opleiding.

Bij de opleiding Leraar Pedagogiek staat de praktijk centraal. In het eerste en tweede jaar loop je stage in het pedagogisch werkveld. In het tweede jaar ga je meer de diepte in met vakken als Ontwikkelingspsychologie, Pedagogisch en Methodisch Werken, Didactische Vaardigheden en Gespreksvoering. In het derde jaar loop je stage als leraar op het mbo. In het vierde jaar volg je gedurende een half jaar een minor naar keuze. Hiermee breng je profilering in je studie aan. Je volgt je LiO-stage (Leraar-in-Opleiding) en je werkt aan je afstudeerwerkstuk.

Lees meer

Je hebt 42 lesweken per jaar. De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit hoor- en werkcolleges, stagebegeleiding, en tentamens. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is circa 10 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten. Reken daarnaast op circa 20 to 25 uur per week voor zelfstudie en stage.

Lees meer

Nadat je de opleiding succesvol hebt afgerond, ben je bevoegd om les te geven op het mbo. Ook biedt het onderwijs je mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het volgen van nascholingsprogramma's of een masteropleiding.

Lees meer

Diploma havo, vwo of mbo-4, of een vergelijkbaar buitenlands diploma. Instromen in jaar twee kan alleen maar als je een propedeuse van een verwante hbo-opleiding hebt (als je bijvoorbeeld bij Inholland je propedeuse pedagogiek hebt gehaald). Met een universitaire propedeuse kan je niet instromen in jaar 2. In alle gevallen bepaalt de examencommissie van de opleiding per individu of er sprake kan zijn van vrijstelling voor bepaalde vakken.

Lees meer

Schrijf je uiterlijk op 1 mei in via hva.studielink.nl met je DigiD. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Je wordt hiervoor door de opleiding uitgenodigd en krijgt een studiekeuzeadvies.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding