Hogeschool van Amsterdam

Leraar Pedagogiek

Opleiding tot leraar v.o. van de 2e gr in Pedagogiek. Bachelor, voltijd

Wat is het beste pedagogische klimaat op een kinderdagverblijf? Hoe begeleid je een kind met ADHD of autisme? Hoe zet je een cursus op voor ouders met lastige pubers? Hoe begeleid je de kinderen bij (v)echtscheiding van de ouders? Tijdens de opleiding Leraar Pedagogiek leer je hoe je deze vragen en problemen aanpakt.

De eerste twee studiejaren zijn gemeenschappelijk met de opleiding Pedagogiek. De opleiding Pedagogiek is sterk praktijkgericht en steunt op een stevige theoretische basis. De opleiding werkt met beroepstaken die gebaseerd zijn op de kerntaken van een hbo-pedagoog. Per blok staat een beroepstaak en een thema centraal waaraan alle vakken een bijdrage leveren. De vakken zijn georganiseerd in leerlijnen:  •    de integrale leerlijn waarin in werkgroepen wordt gewerkt aan beroepsopdrachten;  •    de vaardigheden leerlijn waarin gespreksvaardigheden worden getraind; de kennislijn waarin in hoorcolleges de theoretische basis wordt bestudeerd;  •    de stage- en regielijn waarin in kleine groepen stage- en studiebegeleiding vorm krijgt.  Belangrijke vakken in het eerste studiejaar zijn onder andere: Pedagogiek, Psychologie, Ontwikkelingspsychologie, Sociologie, Communicatie en Spel, Systeemgericht werken, Gezin in Beeld, Buurtgerichte preventie en Teamsamenwerking.  In het eerste jaar loop je stage bij je eigen pedagogische relevante werkplek of maak je gebruik van de stageplekken die aangeboden zijn door de opleiding Pedagogiek. Ook in het tweede jaar loop je stage. Aan het eind van het tweede jaar maak je de keuze voor de opleiding Pedagogiek of de lerarenopleiding Pedagogiek. 

Lees meer

Nadat je de opleiding succesvol hebt afgerond, ben je bevoegd om les te geven op het mbo. Ook biedt het onderwijs je mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het volgen van nascholingsprogramma's of een masteropleiding.

Lees meer

Je bent toelaatbaar als je in het bezit bent van een diploma havo, vwo of mbo-4, of een vergelijkbaar buitenlands diploma. Instromen in jaar twee kan alleen maar als je een propedeuse van een verwante hbo-opleiding hebt (als je bijvoorbeeld bij Inholland je propedeuse pedagogiek hebt gehaald). Met een universitaire propedeuse kan je niet instromen in jaar 2. In alle gevallen bepaalt de examencommissie van de opleiding per individu of er sprake kan zijn van vrijstelling voor bepaalde vakken.

Lees meer

Schrijf je uiterlijk op 1 juni in via hva.studielink.nl met je DigiD. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Je wordt hiervoor door de opleiding uitgenodigd en krijgt een studiekeuzeadvies.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding