Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

In het eerste jaar maak je je de basis van Pedagogiek eigen. Je volgt vakken als Pedagogiek, Psychologie, Sociologie en Onderzoeksmethoden. Je gaat meteen aan het werk in het onderwijs, maar ook in de kinderopvang. 

Vakinhoud 

Hieronder vind je globaal de inhoudelijke vakken die je in het eerste studiejaar volgt. De onderwijsteams stellen de uiteindelijke programma's vast. Meer informatie over de vakken vind je in de studiegids.

Semester 1

Semester 2

Beroepsopdracht 1: Beroepsoriƫntatie Beroepsopdracht 2: Ontwikkelingsstimulering
Vaardigheid 1: Inleiding Communicatie Vaardigheid 2: Communicatie en spel
Sociaal Wetenschappelijk Kader 1: Pedagogisch en psychologisch denken Sociaal Wetenschappelijk Kader 2: Ontwikkelingspsychologie
Persoonlijke en professionele ontwikkeling: stage- en studieloopbaanbegeleiding Persoonlijke en professionele ontwikkeling: stage- en studieloopbaanbegeleiding

Semester 3

Semester 4

Beroepsopracht 3: Gezin in beeld Beroepsopdracht 4: De wijk in
Vaardigheid 3: Systeemgericht werken Vaardigheid 4: Samen-werken
Sociaal Pedagogisch Kader 3: Pedagogiek Sociaal Pedagogisch Kader 4: Sociologisch denken
Persoonlijke en professionele ontwikkeling: stage- en studieloopbaanbegeleiding Persoonlijke en professionele ontwikkeling: stage- en studieloopbaanbegeleiding

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2018