Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

De lerarenopleiding Pedagogiek leidt op tot tweedegraads leraar in het middelbaar beroeps onderwijs (mbo).

De taken en functies van de leraar Pedagogiek in het mbo zijn:

  • Het ontwerpen en verzorgen van onderwijs als docent in het mbo gericht op de diverse werkvelden waaronder kinderopvang, gehandicaptenzorg, onderwijsassistent, jeugdhulpverlening, sociaal cultureel werk, maatschappelijke hulpverlening, kunst en cultuur
  • Ontwerper en uitvoerder van nieuwe toepassingen van bestaande methodieken
  • Onderzoeker van de praktijk
  • Adviseur, coach of begeleider

Ook biedt het onderwijs je mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het volgen van nascholingsprogramma's of een masteropleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 17 oktober 2017