Hogeschool van Amsterdam

Leraar Pedagogiek

Opleiding tot leraar v.o. van de 2e gr in Pedagogiek. Bachelor, deeltijd

De inzichten in hoe jonge en oudere kinderen begeleid kunnen worden in hun ontwikkeling veranderen voortdurend, net als de wereld waarin ze opgroeien. Als dat je interesseert, dan is Leraar Pedagogiek misschien jouw opleiding.

De eerste twee studiejaren zijn gemeenschappelijk met de opleiding Pedagogiek. De opleiding Pedagogiek is sterk praktijkgericht en steunt op een stevige theoretische basis. De opleiding werkt met beroepstaken die gebaseerd zijn op de kerntaken van een hbo-pedagoog. Per blok staat een beroepstaak en een thema centraal waaraan alle vakken een bijdrage leveren. De vakken zijn georganiseerd in leerlijnen:  •    de integrale leerlijn waarin in werkgroepen wordt gewerkt aan beroepsopdrachten;  •    de vaardigheden leerlijn waarin gespreksvaardigheden worden getraind; de kennislijn waarin in hoorcolleges de theoretische basis wordt bestudeerd;  •    de stage- en regielijn waarin in kleine groepen stage- en studiebegeleiding vorm krijgt.  Belangrijke vakken in het eerste studiejaar zijn onder andere: Pedagogiek, Psychologie, Ontwikkelingspsychologie, Sociologie, Communicatie en Spel, Systeemgericht werken, Gezin in Beeld, Buurtgerichte preventie en Teamsamenwerking.  In het eerste jaar loop je stage bij je eigen pedagogische relevante werkplek of maak je gebruik van de stageplekken die aangeboden zijn door de opleiding Pedagogiek. Ook in het tweede jaar loop je stage. Aan het eind van het tweede jaar maak je de keuze voor de opleiding Pedagogiek of de lerarenopleiding Pedagogiek. 

Lees meer

Nadat je de opleiding succesvol hebt afgerond, ben je bevoegd om les te geven op het mbo. Ook biedt het onderwijs je mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het volgen van nascholingsprogramma's of een masteropleiding.

Lees meer

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een diploma havo, vwo, mbo-4 of een vergelijkbaar buitenlands diploma. Instromen in jaar 2 kan alleen maar als je een propedeuse pedagogiek van een verwante hbo-opleiding hebt. Met een universitaire propedeuse kun je niet instromen in jaar 2. In alle gevallen bepaalt de examencommissie van de opleiding per individu of er sprake kan zijn van studieduurverkorting en/of vrijstelling.

Lees meer

Wil je in september 2020 met je opleiding beginnen, schrijf je dan vanaf 1 oktober 2019 in aan de hand van het stappenplan. Doe je verzoek tot inschrijving uiterlijk op 31 augustus 2020. Na aanmelding in Studielink meld je je aan voor een intake.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding