Hogeschool van Amsterdam

Leraar Nederlands

Opleiding tot leraar v.o. van de 2e gr in Nederlands. Bachelor, voltijd

Wil je jongeren laten kennismaken met proza en poëzie? Of lijkt het je leuk een klas goed te leren schrijven en presenteren? Dan is de opleiding Leraar Nederlands iets voor jou! Als leraar Nederlands inspireer je leerlingen om zich te verdiepen in de Nederlandse taal en literatuur.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren; vakkennis en vakdidactiek; de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een beroepsopdracht waarin je de theorie over didactiek en pedagogiek direct leert toepassen tijdens je stage bij een opleidingsschool. We noemen deze combinatie van werken en leren ‘werkplekleren’. In het tweede en derde jaar verdiep je je vakkennis en je didactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. Ook kies je in het derde jaar een minor en één van de afstudeerrichtingen algemeen vormend of beroepsgericht onderwijs. In het vierde jaar studeer je af met een LiO-stage (Leraar in Opleiding), een praktijkonderzoek en een landelijke kennistoets.

Lees meer

In het onderwijs is er op dit moment vraag naar goed opgeleide en gemotiveerde leraren. Als tweedegraads leraar Nederlands kun je lesgeven in het vmbo, mbo en in de onderbouw havo/vwo. Heb je je tweedegraads bevoegdheid? In dat geval kun je kiezen voor de masteropleiding tot eerstegraadsleraar Nederlands of voor de masteropleiding Pedagogiek.

Lees meer

Om toegelaten te worden tot de opleiding Leraar Nederlands heb je een havo, vwo of mbo niveau 4 diploma nodig.

Lees meer

Schrijf je uiterlijk op 1 juni in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Je wordt hiervoor door de opleiding uitgenodigd en krijgt een studiekeuzeadvies.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding
Shanaya Bhagai - Student Leraar Nederlands voltijd

Het stagelopen bevalt mij het meest, want je gaat dan echt de praktijk in. Je kunt zelf onderzoeken hoe alles in zijn werk gaat.

Lees verder