Hogeschool van Amsterdam

Titel en diploma

Gefeliciteerd! Na de succesvolle afronding van de eerstegraadsopleiding Leraar Nederlands mag je jezelf Master of Education (MEd) noemen.

Deze opleiding is bij de IB-Groep bekend onder code 45269 De officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij de IB-Groep is Master Leraar Nederlands, de zogeheten CROHO-naam. Meer informatie over de mastertitel vind je onder praktische zaken/bachelor-master.

Meer informatie over de CROHO-benamingen en de accreditatie van de opleiding kun je terugvinden op de website van de NVAO (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Heb je nog vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze afdeling Studievoorlichting.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 30 juni 2020
Daniëlle Pronk - student master Nederlands

Deze gemotiveerde docenten wil je graag ontmoeten in je leven

Lees verder