Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Het studieprogramma bestaat uit drie onderdelen:

 

 Programmaonderdeel

Wat levert je deze master op?

Studiepunten

 ​Vak

Expert in je eigen schoolvak

58

 Vakdidactiek & Praktijk

Gevorderd vakdidacticus in de vo-bovenbouw

​12

​ Beroepsgerichte
onderzoekslijn​

Onderzoekende professional in je eigen praktijk

20

Totaal​

 

​​90


Expert in je schoolvak                                                              

Je gaat je – onder andere - verdiepen in Argumentatieleer, Letterkunde (van oude tot moderne) en Taalkunde/Taalbeschouwing. Deze verdieping betekent meer dan het vergaren van kennis: je gaat ook leren om stellingen te onderbouwen, een visie te becommentariëren of theorie te toetsen op basis van gegevens uit wetenschappelijke publicaties.

Gevorderd didacticus

De colleges Vakdidactiek bouwen voort op je bestaande kennis als tweedegraadsdocent. Je gaat je ontwikkelen tot gevorderd vakdidacticus op masterniveau voor het eerstegraadsgebied.

Onderzoekend professional

De onderzoekslijn leid je op tot onderzoekend professional en bestaat uit verschillende modules. Je leert onderzoeksmatig denken en handelen en je ervaart hoe je een vakdidactisch onderzoek moet opzetten en uitvoeren in je eigen schoolpraktijk.

Opdrachten op je eigen school

Je vakdidactische en onderzoeksopdrachten voer je (meestal) uit op de school waar je werkt. Zo ontwikkel je je professionaliteit (en beroepsrollen) en binnen je eigen school en lever je tegelijkertijd een bijdrage om de praktijk op jouw school te verbeteren.

Je kunt rekenen op een uitdagend en gedifferentieerd opleidingsprogramma, dat je in staat stelt taal- en literatuuronderwijs van hoge kwaliteit  te kunnen geven.

N.B. De opleiding start per september 2020 met een nieuw curriculum. Meer informatie over het nieuwe curriculum wordt gegeven tijdens open dagen en het intakegesprek. Vanaf begin juli wordt het nieuwe curriculum vermeld in de digitale studiegids en op deze website.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 28 januari 2020