Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Het studieprogramma omvat ruwweg drie onderdelen:

 

 Programmaonderdeel

Wat levert je deze master op?

Studiepunten

 ​Vak

Expert in je eigen schoolvak

58

 Vakdidactiek & Praktijk

Gevorderd vakdidacticus in de vho-bovenbouw

​12

​ Beroepsgerichte
onderzoekslijn​

Onderzoekende professional in je eigen schoolorganisatie

20

Totaal​

 

​​90

Je wordt expert in je schoolvak  door je bestaande vakkennis te verbreden en te verdiepen. Voorbeelden van modules zijn: Argumentatieleer, Letterkunde (van oude tot moderne letterkunde) en Taalkunde/Taalbeschouwing. Je leert om met gegevens uit wetenschappelijk historische publicaties een stelling te onderbouwen, een visie te becommentariëren of een theorie te toetsen.

De colleges Vakdidactiek bouwen voort op je bestaande kennis en ervaringen en tillen ze op naar een eerstegraads niveau. Je vakdidactische opdrachten en onderzoeksopdrachten voer je uit op je eigen school. Zo lever je een bijdrage om de (les)praktijk in je klas, vaksectie en je school te verbeteren. 

De onderzoekslijn bestaat uit onderdelen/modules die je leren hoe je een (vak)didactisch onderzoek op je school moet uitvoeren. Deze vaardigheden zet je om in een praktijkonderzoek op je eigen school.

Al met al kun je rekenen op een uitdagend en gedifferentieerd opleidingsprogramma, dat je in staat stelt taal en literatuuronderwijs op hoog (ook op Hbo) niveau te kunnen geven.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 22 juni 2018