Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

Ook je laatste jaar is boeiend en uitdagend. In het eerste semester krijg je laatste verdiepende modulesmet thema’s als meertaligheid, innovatief onderwijs, en het verbinden van taal- of letterkunde met taalvaardigheidonderwijs. Je kunt daardoor in één semester de rest van je studie afronden.

In het eerste semester volg je dus je laatste vakinhoudelijke vakken en de VOS-lijn bestaat uit een module 5 met als thema Samen innoveren en uit een individuele reflectie- en verdiepingsopdracht naar keuze.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 18 juni 2020