Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

In het eerste semester begin je met Academische Taalvaardigheden, Literatuurwetenschap, Algemene Taalwetenschap en Vakdidactiek.

Na het eerste semester (aan het eind van het derde blok) krijg je een studieadvies van de examencommissie. Is dat positief, dan hebben wij er alle vertrouwen in dat je je studie succesvol kunt afsluiten. Bij een negatief studieadvies doe je er verstandig aan met de studie te stoppen.  

Een globaal vakkenoverzicht van jaar 1:

  • Perspectieven op literatuur
  • Academische Taalvaardigheid
  • Algemene Taalwetenschap
  • Vakdidactiek 1
  • Onderzoeksvaardigheden 1 en 2
  • Letterkunde 1
  • Stijl en grammatica
  • Wetenschapsfilosofie

Je kunt ervoor kiezen om in je eerste jaar ook al de tweedejaarsmodule Argumentatieleer te volgen; in het rooster houden we rekening met die versnellingsmogelijkheid.

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2019