Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

In het eerste semester begin je met vakken als Taalbeheersing en Letterkunde, in het tweede semester volgt ook Taalkunde en je volgt vanaf het begin van je studie VOS-modules (Vakdidactiek en Onderzoek in de schoolpraktijk).

De VOS-lijn (Vakdidactiek en Onderzoek in de Schoolpraktijk) is een geïntegreerde, aanpak van vakdidactiek en onderzoek gericht op je eigen onderwijspraktijk. Per cursusjaar krijg je twee VOS-modules. In het eerste semester richt je je op het thema: Het denken van leerlingen (1) en in tweede semester staat het Leren van leerlingen (2) centraal.

Parallel aan een VOS-module volg je altijd vakinhoudelijke modules over Nederlandse Letterkunde, Taalkunde en Taalbeheersing. Zo verdiep je je in je eerste jaar bijvoorbeeld in het Middelnederlands, in Middelnederlandse literatuur en in taalgebruik van je leerlingen.

Na het eerste semester (aan het eind van het derde blok) krijg je een studieadvies van de examencommissie. Is dat positief, dan hebben wij er alle vertrouwen in dat je je studie succesvol kunt afsluiten. Bij een negatief studieadvies doe je er verstandig aan met de studie te stoppen.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 30 juni 2020