Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Voor deze opleiding gelden extra eisen. Kijk hiervoor in het onderstaande schema.

Vanuit havo of vwo

Leraar Natuurkunde

  Natuur en Techniek

Natuur
en
Gezondheid

Economie
en Maat-
schappij

Cultuur
en Maatschap-
pij

havo Geen aanvullende eisen

Natuur-
kunde
of Natuur, Leven
en Technologie

Niet toelaatbaar Niet toelaatbaar
vwo Geen aanvullende eisen

Natuur-
kunde
of Natuur,
Leven en Technologie

Natuurkunde of Natuur,
Leven en Technologie

Niet toelaatbaar

Bij een aantal profielen hebben wij een advies om de kans op succesvolle afronding van deze opleiding te vergroten.

Leerlingen die de keuze moeten maken tussen Natuur, Leven en Technologie of Natuurkunde, adviseren wij Natuurkunde te kiezen, als jouw school die mogelijkheid biedt. Met Natuur, Leven en Technologie ben je wel toelaatbaar, maar zul je kennis moeten bijspijkeren voor of tijdens de opleiding.

Heb je je havo- of vwo-diploma behaald vóór 2009 (havo) of 2010 (vwo)? Dan bepaalt de examencommissie van de opleiding of je voldoet aan de toelatingseisen.

Voor vwo’ers bestaat de mogelijkheid om te versnellen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinator van deze opleiding

Extra toelatingsmogelijkheden

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt.  Meer informatie over diplomawaardering.

Taal- en Schakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma (minimaal havo 5-niveau), dan kun je een voorbereidend traject volgen: het Taal- en Schakeltraject.

21 JAAR OF OUDER

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Deficiëntie- en opfriscursussen

De volgende mogelijkheden worden geboden:

  • Om vakken te volgen (inclusief toetsing), waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die nodig zijn om toegelaten te worden (deficiëntie).
  • Om vakken, waarin je wel eindexamen hebt gedaan, bij te spijkeren (opfrissen).
  • Als je een MBO-4 diploma hebt en je kennis van een vak wilt bijspijkeren (opfrissen).

Meer informatie over deficiëntie- en opfriscursussen.

Let op!  Voor studiejaar 2020-2021 geldt een speciale regeling voor mbo-studenten die in september 2020 willen starten en een kleine studievertraging hebben opgelopen door de maatregelen rond de coronacrisis. Bekijk de actuele informatie over de toelating op deze pagina.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 12 juni 2020