Na je opleiding

Na afronding van de opleiding mag je de titel Bachelor of Education voeren. Je kunt dan aan de slag in het werkveld of kies je ervoor om verder te studeren?

BEROEPSMOGELIJKHEDEN

Als leraar heb je contact met een diverse groep leerlingen voor wie je echt het verschil kunt maken. Werken met jongeren verzekert je van een afwisselende en boeiende baan.

Leraar, meer dan lesgeven alleen

Als leraar maak je jongeren enthousiast voor een vak en is geen dag hetzelfde. Je staat voor de klas, organiseert activiteiten en je werkt aan onderwijsontwikkeling. En je motiveert en stimuleert je leerlingen in hun ontwikkeling. In het vak dat je geeft, maar ook in hun algemene ontwikkeling.

Met een tweedegraadsbevoegdheid, afstudeerrichting algemeen vormend onderwijs bereid je je voor om les te geven aan de onderbouwklassen van de havo en het vwo. Met een tweedegraadsbevoegdheid, afstudeerrichting beroepsonderwijs ben je er klaar voor om les te geven op het vmbo, mbo en volwasseneducatie. Welke afstudeerrichting je ook kiest, na afstuderen ben je bevoegd voor alle bovenstaande richtingen.

Toekomstperspectief

Je baankansen na het afstuderen aan de tweedegraads lerarenopleiding zijn gunstig! Onderzoeksbureau Centerdata heeft berekend dat het aantal openstaande vacatures voor leraren de komende jaren blijft oplopen. Je kunt hier meer over lezen op de website van de Rijksoverheid .

VERDER STUDEREN

Een hbo-bachelor biedt een goede basis om verder te studeren. De mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van welke master je wilt gaan doen en aan welke hogeschool of universiteit. De hogescholen en universiteiten geven bij hun opleidingen aan of en onder welke voorwaarden je met jouw hbo-bachelordiploma wordt toegelaten tot de master en of er aanvullende eisen gesteld worden.

Leraar, nooit uitgeleerd

Het onderwijs biedt je volop mogelijkheden je te blijven ontwikkelen. Met een eerstegraads bevoegdheid mag je lesgeven in de bovenbouw van de havo en het vwo. De HvA biedt een aantal eerstegraads masteropleidingen.

Wil je een andere rol binnen het onderwijs krijgen als teamleider, curriculumontwikkelaar, beleidsmedewerker, (intern) adviseur of begeleider? Kijk dan eens bij de masteropleiding Pedagogiek of Professioneel Meesterschap.

Naast volledige opleidingen is het ook mogelijk studiemiddagen, korte cursussen of bijscholingstrajecten te volgen.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 22 juni 2021