Studieprogramma

De opleiding Leraar Mens en Technologie duurt vier jaar. Vanaf het eerste jaar ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Bachelor Leraar Mens en Technologie voltijd  

Tijdens deze vierjarige studie ga je vanaf het eerste jaar in de praktijk aan de slag. De inhoud van het lesprogramma wordt toegespitst op de maatschappelijke en sociale actualiteit én op ontwikkelingen in technologie, ontwerp en design.

De tweedegraads lerarenopleiding Mens en Technologie in voltijd rust op vier pijlers:

 • technologielijn
 • beroepsopdrachten
 • werkplekleren
 • opbouw van een vaknetwerk.

Jaar 1

In jaar één, het propedeusejaar, maak je kennis met een aantal kernthema’s in het vakgebied. Ook sta je vanaf het eerste jaar bij een van onze opleidingsscholen voor de klas en geef je al een aantal lessen. In de beroepsopdrachten maak je kennis met de school en hoe er lesgegeven wordt en leer je de basis van het lesgeven. In het eerste semester volg je onder andere modules als 'Ontwerpen en Innoveren', 'Productievaardigheden' en 'De ontwikkeling van de adolescent’.

Ben je benieuwd naar het volledige studieprogramma? In de studiegids vind je uitgebreide informatie over jaar 1, 2, 3 en 4.

Floor Groen - Leraar Mens en Technologie

Dat ik als vrouw lesgeef in techniek vinden mijn leerlingen geweldig

Lees verder

Technische vakgebieden

Als leraar Mens en Technologie geef je les in technische vakken. Je haalt een bevoegdheid Mens en Technologie met een bekwaamheid in één of meer technische vakgebieden. Dit kan binnen drie hoofdgroepen.

Vmbo

Je kunt afhankelijk van je vooropleiding kiezen voor een van de volgende profieldelen:

 • Bouwen Wonen en Interieur (BWI)
 • Produceren Installeren en Energie (PIE)
 • Mobiliteit en Transport (M&T)
 • Media Vormgeving en Ict (MVI)
 • Dienstverlening en Producten (D&P)

Mbo

Afhankelijk van je vooropleiding haal je een bekwaamheid in bijvoorbeeld:

 • Elektrotechniek
 • Bouwkunde
 • Werktuigbouwkunde
 • Media en vormgeving
 • ICT
 • Motorvoertuigen
 • Procestechniek

Algemene techniek

Je haalt een bekwaamheid in een van de volgende vakken:

 • Techniek
 • T&T (Technologie en Toepassing)
 • ITTL (Informatietechnologie nieuwe leerweg)

Studie in cijfers

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema 'Studie in cijfers' helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie de toelichting (pdf).

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 17 mei 2022