Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De opleiding Leraar Mens en Technologie duurt vier jaar. Vanaf het eerste jaar ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Tijdens deze vierjarige studie ga je vanaf het eerste jaar in de praktijk aan de slag. De inhoud van het lesprogramma wordt toegespitst op de maatschappelijke en sociale actualiteit én op ontwikkelingen in technologie, ontwerp en design.

De tweedegraads lerarenopleiding Mens en Technologie in voltijd rust op vier pijlers:

 • technologielijn 
 • beroepsopdrachten
 • werkplekleren 
 • opbouw van een vaknetwerk.

In het eerste jaar krijg je basisvakken als Ontwerpen en innoveren. Ook werk je aan je productievaardigheden, waarbij je laat zien dat je in staat bent om ontwerp- en productieprocessen te begeleiden. Je loopt stage om te ervaren wat het betekent om voor de klas te staan, en je bouwt aan een bedrijvennetwerk om te ervaren welke eisen het bedrijfsleven aan je leerlingen stelt.

In het tweede jaar verdiep je niet alleen je kennis, maar richt je je aandacht ook in sterke mate op didactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. Je houdt je bezig met adolescentiepsychologie, interactieprocessen in de klas, leerpsychologie, leerlingbegeleiding en het ontwerpen van lessen. Ook geef je tijdens je stage het hele jaar les. In het derde jaar kies je een minor en een afstudeerrichting. In het vierde jaar volg je een LiO-stage (Leraar in Opleiding) en doe je een praktijkonderzoek.

Op  www.studiegids.hva.nl vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma.

Technische vakgebieden

Als leraar Mens en Technologie geef je les in technische vakken. Je haalt een bevoegdheid Mens en Technologie met een bekwaamheid in één of meer technische vakgebieden. Voor het vmbo geldt dat je een bekwaamheid haalt in een van de technische profieldelen en de daarbij horende keuzedelen;

 • Bouwen Wonen en Interieur (BWI)
 • Produceren Installeren en Energie (PIE)
 • Mobiliteit en Transport (M&T)
 • Media Vormgeving en Ict (MVI)

Ook kun je een bekwaamheid halen in een van de technische domeinen die in het mbo worden aangeboden. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld;

 • Elektrotechniek
 • Bouwkunde
 • Werktuigbouwkunde
 • Grafimedia
 • Informatietechnologie
 • Motorvoertuigen
 • Procestechniek
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 5 december 2019
Floor Groen - Leraar Mens en Technologie

Dat ik als vrouw lesgeef in techniek vinden mijn leerlingen geweldig

Lees verder