Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

Als leraar heb je contact met een diverse groep leerlingen voor wie je echt het verschil kunt maken. Werken met jongeren verzekert je van een afwisselende en boeiende baan.

Leraar, meer dan lesgeven alleen

Als leraar maak je jongeren enthousiast voor een vak en is geen dag hetzelfde. Je staat voor de klas, organiseert activiteiten en je werkt aan onderwijsontwikkeling. En je motiveert en stimuleert je leerlingen in hun ontwikkeling. In het vak dat je geeft, maar ook in hun algemene ontwikkeling.

Als leraar kun je meerdere rollen hebben, bijvoorbeeld als mentor, ICT-specialist of een rol op het gebied van onderwijsvernieuwing.

In het vierde jaar van je opleiding kies je een afstudeerrichting; algemeen vormend onderwijs of beroepsonderwijs. Als leraar op de havo en het vwo breng je leerlingen een algemene brede ontwikkeling bij in de algemeen vormende vakken. Ga je lesgeven op het mbo? Dan staat leren voor een beroep centraal en moet je als leraar de praktijk en theorie goed kunnen integreren.

Met een tweedegraads bevoegdheid, afstudeerrichting algemeen vormend onderwijs mag je lesgeven aan de onderbouwklassen van de havo en het vwo. Met een tweedegraadsbevoegdheid, afstudeerrichting beroepsonderwijs mag je lesgeven op het vmbo, mbo en volwasseneducatie. Welke afstudeerrichting je ook kiest, na afstuderen ben je bevoegd voor beide richtingen. 

Toekomstperspectief

Je baankansen na het afstuderen aan de tweedegraads lerarenopleiding zijn gunstig! Onderzoeksbureau Centerdata heeft berekend dat het aantal openstaande vacatures voor leraren de komende jaren blijft oplopen.

Je kunt hier meer over lezen op de website van de Rijksoverheid.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 21 september 2018

Leraar worden iets voor jou?

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien