Hogeschool van Amsterdam

Leraar Maatschappijleer

Opleiding tot leraar v.o. van de 2e gr in Maatschappijleer. Bachelor, voltijd

Ben je geïnteresseerd in sociale en politieke vraagstukken? Volg je de actualiteiten op de voet? En wil je deze kennis overbrengen op jongeren? Dan is deze opleiding Leraar Maatschappijleer misschien iets voor jou! Als leraar maatschappijleer leer je jongeren de maatschappij vanuit verschillende perspectieven te analyseren.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren; vakkennis en vakdidactiek; de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een beroepsopdracht waarin je de theorie over didactiek en pedagogiek direct leert toepassen tijdens je stage bij een opleidingsschool. We noemen deze combinatie van werken en leren ‘werkplekleren’. In het eerste jaar ligt het accent op de basiskennis van de sociale wetenschappen. In het tweede en derde jaar verdiep je jouw vakkennis en jouw vakdidactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. In het vierde jaar studeer je af met een LiO-stage (Leraar in Opleiding), een praktijkonderzoek en een landelijke kennistoets.

Lees meer

In het onderwijs is er op dit moment vraag naar goed opgeleide en gemotiveerde leraren. Als tweedegraads leraar maatschappijleer kun je lesgeven in het vmbo en op het mbo.

Lees meer

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een diploma havo, vwo of mbo-4.

Lees meer

Schrijf je uiterlijk op 1 juni in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Je wordt hiervoor door de opleiding uitgenodigd en krijgt een studiekeuzeadvies.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding