Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

In jaar drie staat het vak en vakdidactische inhoud van maatschappijleer centraal. In modulen als democratie, dilemma’s in democratie onderwijs en ethiek  de vakdidactiek komt het hart van maatschappijleer aan de orde.   

In de beroepsopdracht in semester één van jaar drie leer je hoe je kunt omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas. Tijdens je stage werk je verder aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering. Deze wordt beoordeeld door middel van bekwaamheidsproef halverwege het jaar.

In semester twee van jaar drie volg je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van een halfjaar ter verbreding of verdieping van je studie. Kijk bij Minoren voor meer informatie over de mogelijkheden.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 26 juni 2018