Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

In jaar drie staat het vak en vakdidactische inhoud van maatschappijleer centraal. In modulen als democratie, dilemma’s in democratie onderwijs, ethiek en vakdidactiek komt het hart van maatschappijleer aan de orde.

In de beroepsopdracht in semester één van jaar drie leer je hoe je kunt omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas. Tijdens jouw stage werk je verder aan jouw persoonlijke ontwikkeling en professionalisering in vakkennis en vakdidactiek. Deze worden beoordeeld door middel van een assessment halverwege het jaar.

In semester twee van jaar drie volg je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van een halfjaar ter verbreding of verdieping van je studie. Kijk bij Minoren voor meer informatie over de mogelijkheden.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 17 juni 2020
Student Marcella van Dijk - Leraar Maatschappijleer

De opleiding is kleinschalig, ik ken alle docenten persoonlijk

Lees verder