Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

In jaar twee begin je aan de hoofdfase. Vakken die je dit jaar volgt zijn o.a.: Arbeid, Jongerencultuur, Pluriforme Samenleving, Macht en Zeggenschap en Internationale Betrekkingen.

Nu loop je het hele jaar stage en krijg je in elk semester een grote beroepsopdracht. Je verdiept je in hoe leerlingen leren en hoe je effectief met de leerstof bezig kunt zijn. Ook leer je hoe je kritisch gebruik kunt maken van een lesmethode voor jouw vakgebied. Wat je hier leert, breng je direct in de praktijk op je stageschool.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 17 juni 2020
Student Marcella van Dijk - Leraar Maatschappijleer

De opleiding is kleinschalig, ik ken alle docenten persoonlijk

Lees verder