Hogeschool van Amsterdam

Proefstuderen Leraar Maatschappijleer deeltijd

Heb je tijdens een open dag de lerarenopleiding Maatschappijleer tweedegraads deeltijd bezocht en denk je dat dit de opleiding is die echt bij je past? Kom dan online proefstuderen! Je krijgt dan in een groep met andere studiekiezers meer inhoudelijke informatie over de opleiding.

Programma

13.00 Introductie opleiding Leraar Maatschappijleer door Janneke Nieuwesteeg
13.30 Online meestuderen met de eerstejaars (3 maart Verzorgingsstaat - docent Berend Jan Mulder / 23 april Massamedia - docent Jordi Vermeulen
14.30 In gesprek met studenten - Eerste- en tweedejaars studenten beantwoorden alle vragen
15.00 - 15.30 Afsluiting

Het online proefstuderen is met name bedoeld voor de voltijdstudenten. Je bent uiteraard welkom om mee te draaien met het voltijdprogramma om zo een beter beeld van de opleiding te krijgen. Mocht je nog aanvullende vragen hebben over de deeltijdvariant, dan kun je contact opnemen met de coördinator van de opleiding Leraar Maatschappijleer:

Data

Je kunt online proefstuderen op:

  • 3 maart 2021
  • 23 april

Vragen

Heb je vragen over het proefstuderen? Neem dan contact op met Studievoorlichting.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 2 februari 2021